[Answer] väljumine

Answer: departure
väljumine
Esmaspäevast reedeni vähemalt üks edasi-tagasi lend päevas esimene saabumine Hammerfesti hiljemalt kl 08.30 ja viimane väljumine Hammerfestist kõige varem kl 14.30. eur-lex.europa.eu Minimum one daily return service Monday — Friday with first arrival in Hammerfest no later than 08.30 h rs an d l as t departure f ro m H ammer fe st no …
Jääolud. Registreeri veekogule minek iseteeninduslehel. Inimelude kaitseks on alates 26. märtsist keelatud väljumine Lämmi- ja Pihkva järvele nii jalgsi kui ma maastikusõidukitega. Alates 27. märtsist on keelatud väljumine kõikidele piiriveekogudele ja seda nii Ida kui ka Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonnas. Merel ei tohi jääle …
See more videos for Väljumine
Se these are some of the best memories from hiking the Via Alpina this summer. On the morning of the second day I had just started a climb up to col Citrin. The trail was steepish but fun. A big rock appeared and then a small fox cub playing near it.
The meaning of EGRESS is a place or means of going out : exit. How to use egress in a sentence.
Tartust (Tallinnast) Värska poole väljumine 05:20 Liin 626 Narva-Tartu-Pihkva(Pskov) (Sõidab iga …

Leave a Reply