[Answer] ülekäigurada

Answer: pedestrian crossing
ülekäigurada
Vaata lisaks: http://omreimann.wixsite.com/memm
See more videos for Ülekäigurada
Ülekäigurada on reguleeritud vastavate märkide (543/544 „ Ülekäigurada ”) ja teekattemärgistusega (valged ristkülikud üle tee ehk „vöötrada”) ning sellel kehtib liiklusseaduse järgi sõiduki juhil jalakäijale teeandmise kohustus (teeületajal eesõigus). Teeületuskohal märkide ja vöötrajaga tähistust ei ole ning sellel ei …
Karu ülekäigurada Given the COVID-19 pandemic call ahead to verify hours and remember to practice social distancing See what your friends are saying about Karu ülekäigurada .
«Fooriga ülekäigurada » tähistab reguleeritavat ülekäigurada või reguleeritavat jalgratta- ja jalgteega lõikumise kohta (joonis 8). Märgis võib tähistada ka sellist reguleeritavat ülekäigurada või reguleeritavat jalgratta- ja jalgteega lõikumise kohta kus foori ei kasutata ööpäev läbi.
(11) Kui reguleeritav ülekäigurada tuleb ületada kõrvalepöörde lõpul võib juht juhul kui tema sõidusuunas pole stoppjoont või stoppjoonemärki ülekäigu…

Leave a Reply