[Answer] juhatama

Answer: to show the way
juhatama
Estonian: ·to guide … Definition from Wiktionary the free dictionary
juhatama — chair chairman [PersonneQui~] pehmendama — chair lead moderate – preside – koosoleku juhatajaks olemine — chairmanship presidency presidentship – presidendiamet – administratsioon koosoleku juhataja presidendiaeg — administration presidential term [Dérivé]
A Director-General or Head of Department who has received delegated or subdelegated powers under Articles 13 and 14 for the adoption of financing decisions may decide to subdelegate the adoption of certain individual decisions on the award of grants and contracts to the competent Director or in agreement with the Member of the Commission responsible to the competent Head of Unit subject to …
“Kui sa pead volikogu koosolekul olema nii või teisiti siis isegi kui sa peaksid juhatama seda esimehe asemel ega ta aega juurde ei võta ” märkis Michal. “Võib-olla natukene materjali läbitöötamist tuleb lisaks.” Nüüd jätkab Michal aseesimehe ametit kõrvuti Kalle Klandorfiga.
Sisse seadus certiorari on kohtumenetlus otsima kohtulik läbivaatamine madalama astme kohtu otsusest või riigiasutus. Certiorari pärineb inglase nimest eelisõigus välja and…

Leave a Reply